18 παρεμβάσεις από την τοπική κοινότητα Καρπάθου για το 2021

Την Δευτέρα, 26-10-2020,  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η τοπική κοινότητα Καρπάθου και ψήφισε ομόφωνα το παρακάτω πρόγραμμα 18 παρεμβάσεων που πρότεινε ο Πρόεδρος Γιώργος Χατζηκουτσός.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2021 

1.Κτιριακές εγκαταστάσεις Γυμνασίου Πηγαδίων και ΕΠΑΛ Καρπάθου. 

2.Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων, και Νηπιαγωγείο Πηγαδίων. 

3.Μελέτες και υλοποίηση μελετών πυρασφάλειας, για τις σχολικές μονάδες της Κοινότητας. 

4.Χωροταξικός σχεδιασμός Κοινότητας – Εφαρμογή σχεδίου πόλεως. 

5.Χαρτογράφηση γεωτρήσεων (Δημοτικών και Ιδιωτικών). 

6.Χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. 

7.Δημοτικός φωτισμός Κοινότητας – Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης και έξυπνης τεχνολογίας. 

8.Επικαιροποίηση και δημοπράτηση Μελέτης Ανάπλασης οδού, από Δασονομείο μέχρι Κάμπους Παναγίας Βρόντη. 

9.Φωτεινές πινακίδες ενημέρωσης πολιτών. Προμήθεια – τοποθέτηση. 

10.Σταθμοί στάθμευσης οχημάτων σε εισόδους της πόλης (Μενετές – Απέρι). 

11.Παιδική χαρά, στην Πλατεία Ελευθερίας Πηγαδίων. 

12.Μελέτη – Δημοπράτηση – Ανάθεση πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου προς Μενετές και προς Απέρι. 

13.Δημιουργία νέου κοιμητηρίου Κοινότητας. 

14.Νέος κανονισμός κοιμητηρίων. 

15.Μελέτη και προμήθεια αστικού εξοπλισμού πόλης (καλαθάκια απορριμμάτων – καναπεδάκια – ζαρντινιέρες). 

16.Νέος αγωγός λυμάτων από Φαρμακείο Τσακίρογλου έως πρώην κτίριο Κέντρου Υγείας Καρπάθου. 

17.Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοινότητας. 

18.Συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου Κοινότητας