Το τεχνικό πρόγραμμα στα Πηγάδια "πληρώνει τα σπασμένα". Ανοιχτή επιστολή Προέδρου Κοιν. Καρπάθου

Το τεχνικό πρόγραμμα στα Πηγάδια "πληρώνει τα σπασμένα". Ανοιχτή επιστολή Προέδρου Κοιν. Καρπάθου

Ανοιχτή επιστολή Προέδρου Κοινότητας Καρπάθου …

προς Πηγαδιώτες και μη …

Κωδ. 10.7311.0003

Προσθήκη καθ ύψος κτιρίου Αγ.Αποστόλων

60.000,00 -50.000,00 10.000,00

Κωδ. 30.7135.0004

Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χώρων στάθμευσης

25.000,00 -15.000,00 10.000,00

Κωδ. 30.7322.0004

Αναπλάσεις πλατειών ΔΕ Καρπάθου

60.000,00 -40.000,00 20.000,00

Κωδ. 30.7323.0164

Πλακοστρώσεις δρόμων ΔΕ Καρπάθου

50.000,00 -40.000,00 10.000,00

Κωδ. 30.7331.0001

Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου

100.000,00 -40.000,00 60.000,00

Όλα τα παραπάνω … αποτελούν μέρος της τροποποίησης του προϋπολογισμού … για το 2021 …

Ανάλογα κινήθηκαν και οι αντίστοιχοι κωδικοί …σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος …

Σύνολο χρηματικού ποσού μείωσης …για προϋπολογισθέντα έργα στην ΔΕ Καρπάθου …

185.000,00 ευρώ …

Σημειώστε και αυτό …

Κωδ. 15.6481.0001

Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων (άρθρο 202 ΔΚΚ)

50.000,00 -40.000,00 10.000,00

Η τροποποίηση αυτή … κρίθηκε επιβεβλημένη … για να εξευρεθούν χρήματα … για την πληρωμή …

των συμβασιούχων λόγω COVID19 …

Και όχι μόνο … θα συμπλήρωνα προσωπικά …

Επειδή … δεν νοείται να υπάρχει άνθρωπος … που θα δουλεύει … και δεν θα πληρώνεται … {και μάλιστα στην ώρα του} …

Επειδή … η καταβολή μισθού … {στην ώρα του} …

αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη …προσωπικά ως Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου … τοποθετήθηκα θετικά ως προς τις εισηγήσεις τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος …

διατηρώντας όμως σοβαρές επιφυλάξεις …

Οι επιφυλάξεις αυτές έχουν να κάνουν πρώτα και πάνω απ’ όλα … με τις διαδικασίες fast track …

μέσα από τις οποίες κλήθηκε η οικονομική επιτροπή του Δήμου αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο … να συζητήσει και να εγκρίνει τις αλλαγές …

Διαδικασίες … ψεκάστε … σκουπίστε … τελειώσαμε …

Δεν μπορεί να υιοθετούνται οι διαδικασίες τις οποίες πριν λίγο καιρό κατακρίναμε … και πυροβολούσαμε … έτσι γιατί … άλλαξαν τα κόζια … ή … οι καιρικές συνθήκες …

Επίσης πληροφορούμαι ότι … αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι … δεν είχαν καμία κλήση στα τηλέφωνα τους …

{Η συνεδρίαση ήταν δια περιφοράς}

Αυτά ως πρόγευμα … σήμερα Παρασκευή 01/10 …