ΘΑΛΑΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Μ.Α.Φ.) απέκτησε το Νοσοκομείο Καρπάθου. Γενναία χορηγία του κ. Κωνσταντίνου Ι. Χριστοδουλάκη

ΘΑΛΑΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Μ.Α.Φ.) απέκτησε το Νοσοκομείο Καρπάθου.  Γενναία χορηγία του κ. Κωνσταντίνου Ι. Χριστοδουλάκη

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενεργειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου και την ευγενική χορηγία του κ. Κωνσταντίνου Ι. Χριστοδουλάκη έχει ήδη διαμορφωθεί θάλαμος της κλινικής του Νοσοκομείου. Η δωρεά περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων διαμόρφωσης του χώρου καθώς και την αγορά ιατρικού εξοπλισμού: Καρδιογράφου, Αναπνευστήρα και Μόνιτορ παρακολούθησης.

Η δημιουργία Μ.Α.Φ. θα εξασφαλίσει την καλύτερη προετοιμασία και ασφαλέστερη διακομιδή – μετακίνηση των ασθενών, θα συμβάλει στην βελτίωση της έκβασης της υγείας των ασθενών καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΓΝ Καρπάθου ευχαριστεί τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Χριστοδουλάκη για την ευγενική και ιδιαίτερης αξίας προσφορά του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ