Δρ Αθανάσιος Χαλκιάς: "Μελέτη για βαρέως πάσχοντες ασθενείς" δημοσιεύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά του κόσμου

Δρ Αθανάσιος Χαλκιάς: "Μελέτη για βαρέως πάσχοντες ασθενείς" δημοσιεύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά του κόσμου
Πριν λίγες ημέρες το JAMA, ένα από τα 5 μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, συμπεριλαμβάνει 197 κέντρα από 29 χώρες. Η ομάδα μας παρατήρησε ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περί τη διασωλήνωση και την έναρξη του μηχανικού αερισμού είναι συχνές, με την αιμοδυναμική (καρδιαγγειακή) αστάθεια να είναι η πιο συχνή. Αυτή η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης στη διασωλήνωση και στην έναρξη του μηχανικού αερισμού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς καθώς και η επάρκεια στην αιμοδυναμική βελτιστοποίηση είναι υψίστης σημασίας για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας.

γράφει ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Η διασωλήνωση εκτός της χειρουργικής αίθουσας είναι μια διαδικασία υψηλού κινδύνου που συνήθως εκτελείται σε ασθενείς σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Μέχρι πρόσφατα, όμως, λίγα ήταν γνωστά σχετικά με τα ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα, η τρέχουσα επίπτωση και οι συνέπειες των ανεπιθύμητων συμβάντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διασωλήνωση και την έναρξη του μηχανικού αερισμού παράμεναν άγνωστα. Επίσης, τα σημαντικά κενά στην κλινική πρακτική δεν είχαν αξιολογηθεί σε διεθνές επίπεδο, κάτι πολύ σημαντικό αφού η συστηματική αξιολόγηση τους θα μπορούσε να καθορίσει τη βάση για τη διερεύνηση παρεμβάσεων υψηλότερης προτεραιότητας για τη μείωση αυτού του κινδύνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά κενά γνώσης, δημιουργήθηκε μια διεθνής ομάδα από κορυφαίους ειδικούς σε θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας για την κατανόηση του αντίκτυπου των ανεπιθύμητων συμβάντων και των βέλτιστων πρακτικών της διαχείρισης του αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Αυτή η πολύ μεγάλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMΑ, ένα από τα 5 μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο, συμπεριέλαβε 197 κέντρα από 29 χώρες. Η ομάδα μας παρατήρησε ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες περί τη διασωλήνωση και την έναρξη του μηχανικού αερισμού είναι συχνές, με την αιμοδυναμική (καρδιαγγειακή) αστάθεια να είναι η πιο συχνή. Αυτή η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το υψηλό επίπεδο ειδίκευσης στη διασωλήνωση και στην έναρξη του μηχανικού αερισμού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς καθώς και η επάρκεια στην αιμοδυναμική βελτιστοποίηση είναι υψίστης σημασίας για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας.

Γενικά, σε κάθε προγραμματισμένο χειρουργείο, δηλαδή σε έναν άνθρωπο που δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, ο Αναισθησιολόγος θα φέρει το σώμα τους ασθενούς σε ένα πολύ λεπτό όριο για να μπορέσει να διεξαχθεί η χειρουργική επέμβαση. Φανταστείτε λοιπόν το επίπεδο ειδίκευσης και ικανότητας που απαιτείται όταν πρόκειται για έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή που είναι ήδη στο όριο και η ζωή του κινδυνεύει άμεσα.

Τα άκρως σημαντικά αποτελέσματα μας θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των βαρέως πασχόντων ασθενών και στην αύξηση της επιβίωσης.

………………………………………………………………………………………..

Αθανάσιος Χαλκιάς MD, MSc, PhD, FESC, FAcadTM, FCP

  • Επίκ. Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Μέλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
  • Μέλος του Συμβουλίου Βασικής Καρδιαγγειακής Επιστήμης και των Ομάδων Εργασίας για τη Στεφανιαία Παθοφυσιολογία – Μικροκυκλοφορία και τη Φαρμακοθεραπεία του Καρδιαγγειακού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
  • Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Καταπληξίας της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης