Το Θαύμα που οδήγησε την Δρ. Ειρήνη Παπανικήτα να χτίσει ένα εξωκλήσι για την Παναγία τη Γιάτρισσα

Το Θαύμα που οδήγησε την Δρ. Ειρήνη Παπανικήτα να χτίσει ένα εξωκλήσι για την Παναγία τη Γιάτρισσα