ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αγορά εξοπλισμού

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αγορά εξοπλισμού