Καθορισμός τελών και έγκριση 25 θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου από τον Δήμο Καρπάθου

Καθορισμός τελών και έγκριση 25 θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου από τον Δήμο Καρπάθου

Από το Πρακτικό 10/18-05-2023 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προϊστάμενου του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Καθορισμό τελών και θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου ως εξής:

6) Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου:

– 2 θέσεις παραγωγών κηπευτικών στο Δασονομείο 170 ευρώ/θέση/έτος

– 2 θέσεις παραγωγών κηπευτικών parking ΑΥΛΑ 170ευρώ/θέση/έτος

– 1 θέση καντίνας πλησίον αγάλματος Χρ. Λυτού (Αγ. Κάρα) 400 ευρώ/θέση/έτος

– 1 θέση καντίνας στην Ζωοδόχο Πηγή 300ευρώ/θέση/έτος

– 4 θέσεις υπαίθ. εμπορίου Μέγαρο Ευαγγελιστρίας 237.50 ευρώ/θέση/έτος

– 1θέση καλλιτεχνών (ζωγράφου) στο Σιντριβάνι Πηγαδίων 100 ευρώ/έτος.

6 θέσεις αλιέων στην είσοδο μαρίνας 50 ευρώ/6 θέσεις/έτος

7) Τοπική Κοινότητα Μενετών:

– 1 θέση καντίνας στην διασταύρ. Μενετών-Αεροδρομ. 300ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας παραλ. Βαθά (στο μέσον της απόστασης μεταξύ, νέας επιχ. Παπαβασίλη και επιχ. Christofer Chil) 400ευρώ/θέση/έτος

8) Τοπική Κοινότητα Ολύμπου

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Νάτι 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Φορόκλι 300 ευρώ/έτος

9) Τοπική Κοινότητα Πυλών

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Λούστρες 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Καμαράκια 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού 200 ευρώ/έτος

10)Τοπ. Κον. Αρκάσας

-1 θέση καντίνας στην παραλία Αράκι της κοινότητας Αρκάσας 300 ευρώ/έτος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

19.5.2023

Καρπαθιακά Νέα