Προκηρύχθηκε θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. Καρπάθου

Προκηρύχθηκε θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας για το Γ.Ν. Καρπάθου

Στην προκήρυξη 854 θέσεων γιατρών και οδοντιάτρων για το ΕΣΥ προχώρησε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για θέσεις που κατανέμονται στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες και αφορούν σε θέσεις επί θητεία.

Η προκήρυξη αφορά σε θέσεις όλων ειδικοτήτων και των βαθμίδων κυρίως όμως Επιμελητών Β’.

Για το Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» εγκρίθηκε:

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις  31/03/2023 ώρα 24.00.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων των Νοσοκομείων για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την  13/03/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

10.3.2023

Καρπαθιακά Νέα