Τι περιμένει, για να συνεδριάσει, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου;

Τι περιμένει, για να συνεδριάσει, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου;

 

Λοιπόν υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες που δε πρέπει να τις ξεχνάμε. Στις 20/2/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο, με 10 ψήφους, δεν δέχθηκε την εισήγηση εννιά συναδέλφων του, οι οποίοι ζητούσαν να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική και η από 14/1/2019 λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου και στη συνέχεια «να περιμένει την απόφαση της ΕΣΑΛ» επι της λύσης που πρότεινε ο μελετητής. 

Ωστόσο η ΕΣΑΛ, στην συνεδρίαση της 2 Ιουνίου 2021, αποφάσισε να αναβάλει την λήψη απόφασης «για να δοθεί η δυνατότητας εξέτασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων και ειδικά η δυνατότητας χωροθέτησης ορισμένων χρήσεων σε άλλη γεωγραφική θέση στο νησί». 

Περιμέναμε ότι ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα έφερνε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. όπως άλλωστε ζητούσαν εικοσιεπτά Δημότες, με την από 30/7/2021, επιστολή τους. Σύμφωνα και με το άρθρο 10, του κανονισμού λειτουργίας που προβλέπει ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα» «εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους». 

Η κρίση μέσα στο Δήμο, που δημιουργήθηκε με την παύση των Αντιδημάρχων και την αδυναμία λειτουργίας της Εκτελεστικής και Οικονομικής επιτροπής του Δήμου, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αναστολής της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου. Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι ο δήμος Καρπάθου έχει αποταθεί στο Υπ. Εσωτερικών, για να βρει λύση στο πρόβλημα. Μέχρι να βρεθεί η άκρη ποιος θα χρεωθεί την καθυστέρηση;