Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου: Την Πρωτομαγιά δεν θα εκτελεστεί η αποκομιδή απορριμμάτων

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου: Την Πρωτομαγιά δεν θα εκτελεστεί η αποκομιδή απορριμμάτων