Σήμερα η συνάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου με επαγγελματικούς φορείς του νησιού

Σήμερα η συνάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου με επαγγελματικούς φορείς του νησιού

28.4.2023

Καρπαθιακά Νέα