Ανακοίνωση του Επαρχείου: "Ο ορισμός της εμπάθειας και του λαϊκισμού από τον πρόεδρο Κοιν. Σποων στο θέμα τοποθέτησης πινακίδων"

Ανακοίνωση του Επαρχείου: "Ο ορισμός της εμπάθειας και του λαϊκισμού από τον πρόεδρο Κοιν. Σποων στο θέμα τοποθέτησης πινακίδων"