Το προτεινόμενο ψήφισμα για το ακτοπλοϊκό από την Δημοτική Αρχή Καρπάθου

Το προτεινόμενο ψήφισμα για το ακτοπλοϊκό από την Δημοτική Αρχή Καρπάθου