Η άγνωστη τοιχογραφία του 14ου αιώνα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καρπάθου

Η άγνωστη τοιχογραφία του 14ου αιώνα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καρπάθου

Στην βυζαντινή ενότητα του Αρχαιολογικού μουσείου της Καρπάθου ο επισκέπτης μπορεί  να μάθει για μνημεία και να δει ευρήματα του νησιού από την Παλαιοχριστιανική περίοδο ως την εποχή των Κορνάρων (16ος αι.).

Σε αυτή την εκθεσιακή ενότητα δεσπόζει η εντυπωσιακή αποτοιχισμένη τοιχογραφία της αψίδας του ερειπωμένου ναού των Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στη θέση «Σκεπαρνά» στο Μεσοχώρι. Και έχει αποσπάσματα της Δέησης και των συλλειτουργούντων ιεραρχών.

Χρονολογείται στον 14ο αι. αποτελώντας αξιόλογο δείγμα ζωγραφικής στην Κάρπαθο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα καταστραφόταν παντελώς.
Τα στάδια αποτοίχησης, της συντήρησης στην Ρόδο, της επιστροφής στην Κάρπαθο και τέλος της ανάδειξης αυτής της τοιχογραφίας αναλύονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Με λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα εργαστήρια συντήρησης της 4ης ΕΒΑ με εξαιρετικά αποτελέσματα και πολυετή εγγύηση για τη διατήρηση της άριστης κατάστασής της.

 

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/117-12.pdf

το κείμενο στο περιοδικό «Αρχαιολογία» υπογράφουν οι:

Ελένη Παπαβασιλείου

Αρχαιολόγος, 4η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Βασιλική Γεωργοπούλου

Συντηρήτρια,  4η Εφορεία βυζαντινών Αρχαιοτήτων