Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Μενετών (31.1.2024)

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Μενετών (31.1.2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών.

1. Θεόφιλος Ιω. Ρουσάκης

2. Μιχαήλ Κ. Γεραπετρίτης

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μενετών στις 31/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενετών, του οποίου είστε νόμιμα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρο 88 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21.08.2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση προέδρου.

2. Προτάσεις.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μενετών

Νικόλαος Π. Καλής

27.1.2024

Καρπαθιακά Νέα