«Τουρισμός για όλους»: Εκπνέει η προθεσμία – Τα ποσά, Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

«Τουρισμός για όλους»: Εκπνέει η προθεσμία – Τα ποσά, Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

«Τουρισμός για Όλους 2024»
Με το νέο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», οι δικαιούχοι που θα κληρωθούν θα εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59
Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
• ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/politismos-athletismos-kai-tourismos/tourismos/tourismos-gia-olous ή
• στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Αίτηση για το Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πολίτες που έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:
ΑΤΟΜΙΚΟ

(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)
ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 19.000€ 31.000€
ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 20.500€ 32.500€
ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 22.000€ 34.000€
ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 24.000€ 36.000€
ΜΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΤΕΚΝΑ 29.000€ 41.000€

Οι κληρωθέντες του Προγράμματος Τουρισμός για όλους 2020, που παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024».
Στο νέο Πρόγραμμα δεν μπορούν να λάβουν μέρος:

➢ επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2024» της Δ.Υ.Π.Α., ανεξαρτήτως από το εάν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής
➢ καθώς και οι κληρωθέντες του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022», ανεξαρτήτως από το εάν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής.

Πληροφορίες ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου
Τηλ. 2245029002

Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται:
✓ ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και
✓ τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).
Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων, για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024»:
1. αυξημένη επιδότηση 200€ ανά δικαιούχο (από 150€ που προβλέπονταν στο
προηγούμενο Πρόγραμμα),
2. Ποσό ύψους 300 € σε φυσικά πρόσωπα:
άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.
Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική Απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.
3. ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 400 € για ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχος με τέκνα ΑμεΑ με αναπηρία από 67% και άνω, ώστε να καλυφθεί και η δαπάνη συνοδού ατόμου. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληροί τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις,
4. ανέπαφη πληρωμή ή και καταχώριση των στοιχείων της κάρτας μέσω ιστοσελίδας και
εξαργύρωση του ποσού της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, επιπλωμένες κατοικίες κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,
5. άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες,
6. ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και 31.12.2024, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

7.4.2024

Καρπαθιακά Νέα