ΗΛΙΑΚΕΙΑ 2022. Χωρίς τους δημοτικούς συμβούλους το επίσημο τραπέζι

ΗΛΙΑΚΕΙΑ 2022. Χωρίς τους δημοτικούς συμβούλους το επίσημο τραπέζι

Φωτογραφία  Πωλ βιττωρούλης

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο τραπέζι για τα ΗΛΙΑΚΕΙΑ 2022, σε εστιατόριο στα Πηγάδια. Ωστόσο απορία εξέφρασαν συμπατριώτες μας για πιο λόγο, δεν κλήθηκαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι  του Δήμου Καρπάθου. Μάλιστα όπως μαθαίνουμε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε πρόσκληση χθες το βράδυ, περίπου στις 10.30 μ.μ.!

Στο τραπέζι, εκτός του δημάρχου, από πλευράς Δημου Καρπάθου,  συμμετέχει ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο εντεταλμένος Σύμβουλος.  Συνολικά μετράμε περίπου 60 καλεσμένους. Οι 21 Δημοτικοί σύμβουλοι άραγε δεν είχαν θέση; Δόθηκαν προσκλήσεις σε υπηρεσιακούς παράγοντες του νησιού για να παρευρεθούν στη τελετή;

Σύμφωνα με το εξοδολόγιο του Δήμου, η δαπάνη για τη γιορτή έφτασε τα 4.392,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6443, με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.