Ορίστηκε τριμελές Δ.Σ. στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Ορίστηκε τριμελές Δ.Σ. στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Αναρτήθηκε στην διαύγεια η απόφαση για το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου.

Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»και επειδή δεν έχουν ενημέρωση για ποια είναι τα αιρετά μέλη, συγκροτούν τριμελές αντί πενταμελούς συμβουλίου, χωρίς γιατρούς κι εργαζόμενους.

“Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»,

αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ως ακολούθως:

1. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου,  ασκών παράλληλα καθήκοντα Διοικητή και στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» δυνάμει της ως άνω (2α) Απόφασης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

2. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πολυχρόνη, Χειρουργός Οδοντίατρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ελεύθερη Επαγγελματία.

3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη, Εκπαιδευτικό ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Μιχαήλ,  Ιδιωτική Υπάλληλο

Β. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

Διαβάστε εδώ όλη την απόφαση:

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ6Β465ΦΥΟ-9Τ2?inline=true