Τριμελής επιτροπή Δήμου Καρπάθου για την καταγραφή καταστροφών από τις φωτιές

Τριμελής επιτροπή Δήμου Καρπάθου για την καταγραφή καταστροφών από τις φωτιές