Κοντονικόλας-Τσακίρογλου-Σπαϊλλάρη η τριμελής εισηγητική επιτροπή για το Κονάκι

Κοντονικόλας-Τσακίρογλου-Σπαϊλλάρη η τριμελής εισηγητική επιτροπή για το Κονάκι

Στην Κάρπαθο και στα γραφεία του Κ.Ο.Π.Α.Π. συνήλθε την Παρασκευή, 12-11-2021, και ώρα 11:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Κ.Ο.Π.Α.Π. Δήμου Καρπάθου σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την 737/08-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα του κτηρίου στο Κονάκι. Σύμφωνα με τα πρακτικά, για να μπορεί ο ΚΟΠΑΠ να έχει την δυνατότητα να κάνει δράσεις και εκδηλώσεις στο κτίριο ή παρεμβάσεις στο εσωτερικό του, θα πρέπει πρώτα να του παραχωρηθεί η χρήση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου.

Στην συνέχεια προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα 3 μέλη της επιτροπής που θα έχει καθαρά εισηγητικό ρόλο, να είναι: Ο κ. Εμμανουήλ Κοντονικόλας – μέλος του Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ, ο Δημήτρης Τσακίρογλου – Φαρμακοποιός και η Ιωάννα Σπαϊλλάρη – Εκπαιδευτικός.