Η.Ν. Κάσος - Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Φρυ

Η.Ν. Κάσος - Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Φρυ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού ότι στον οικισμό Φρυ έχει εντοπιστεί βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης . Για το λόγο αυτό ο οικισμός θα παραμείνει χωρίς παροχή νερού μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Βλάβης .

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

Ενημέρωση από τον Δήμο ΗΝ Κάσου