Βλάβη στο δίκτυο του Μερτώνα. Να μην χρησιμοποιούμε τις βρύσες Μερτώνα και Παπαδάκη

Βλάβη στο δίκτυο του  Μερτώνα. Να μην χρησιμοποιούμε τις βρύσες Μερτώνα και Παπαδάκη