Ο θεολόγος Βασίλειος Γκρίλλας στην Κάρπαθο. Ομιλία με θέμα 'Η κατάκριση ως εμπόδιο αγιότητας"

Ο θεολόγος Βασίλειος Γκρίλλας στην Κάρπαθο. Ομιλία με θέμα 'Η κατάκριση ως εμπόδιο αγιότητας"

 

Ο Βασίλειος Γκρίλλας του Αναστασίου είναι Θεολόγος/Δογματολόγος. Γεννήθηκε στον Πύργο του Νομού Ηλείας. Απόφοιτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο τη Δογματική Θεολογία. Η άριστη διπλωματική εργασία του με θέμα “Η ανθρωπολογία του Πελαγιανισμού, Προπατορικό αμάρτημα και Σωτηρία”, είναι πρωτότυπη και στηρίζεται σε πηγαίο, κυρίως λατινόγλωσσο υλικό. Εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Είναι διδάσκων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο Πρόγραμμα Κοινωνία-Πολιτισμός-Θρησκεία. Στο ενεργητικό του καταγράφεται η συγγραφή πολλών άρθρων και ανακοινώσεων καθώς και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια διεθνή και μη. Υπήρξε λημματογράφος στην Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια.