Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

 

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος – Προώθηση αιτημάτων που απασχολούν τα Δωδεκάνησα στο χώρο της Δικαιοσύνης

 

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης ορίστηκε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του νόμου 4557 / 2018 και της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2018 / 1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 23 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και άλλες διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής Δικαιοσύνης.

Στο περιθώριο της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α Υψηλάντης είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και τον υφυπουργό κ. Γεώργιο Κώτσηρα ζητήματα του νομού μας τα οποία αναζητούν λύση:

1ον) Την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης αναφορικά με την παράταση προθεσμιών λόγω αναστολής λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου. Ο Βουλευτής κατέθεσε σχετική τροπολογία για το θέμα αυτό και ο υπουργός επιφυλάχθηκε να προωθήσει σχετική διάταξη, που θα ρυθμίζει το πρόβλημα.

2ον) Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων του Πρωτοδικείου Ρόδου.

3ον) Τις εκκρεμότητες στελέχωσης του Κτηματολογίου της Κω.

4ον) Ζητήματα που αφορούν το Ινστιτούτου του Αιγαίου για το δίκαιο της θάλασσας που εδρεύει στη Ρόδο.

5ον) Αίτημα της ΕΥΘΥΤΑ για κατάργηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ και αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών σχετικά με την εγκατάλειψη των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα.