Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης στην Ολομέλεια της Βουλής: Όλοι εμείς που ζήσαμε τη φρίκη της Χρυσής Αυγής δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε επανάληψη αυτής της τραγικής ιστορίας.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης στην Ολομέλεια της Βουλής: Όλοι εμείς που ζήσαμε τη φρίκη της Χρυσής Αυγής δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε επανάληψη αυτής της τραγικής ιστορίας.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης στην Ολομέλεια της Βουλής :

« Όλοι εμείς που ζήσαμε τη φρίκη της Χρυσής Αυγής δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε επανάληψη αυτής της τραγικής ιστορίας. Ούτε βέβαια να υποχωρήσουμε στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ» 

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής κ. Βασίλειος Νικόλαος  Α. Υψηλάντης στην  ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφού εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια του Βουλευτή Χανίων και π. Υπουργού Μανούσου Βολουδάκη, τοποθετήθηκε επί της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές κομμάτων που οι επικεφαλείς ή υποκρυπτόμενα από αυτούς παρένθετα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα που προβλέπει ο νόμος.

Εξάλλου για το ίδιο το νομοσχέδιο αναφέρθηκε σε σημεία τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη του τόπου μας και τόνισε ότι: « Ο συνδυασμός της  προσπάθειας για  σωστή λειτουργία της αγοράς, ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και  εφαρμογής  ρεαλιστικής αναπτυξιακής πολιτικής, που διασφαλίζει η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημιουργούν το σωστό  μείγμα  για μια  Ελλάδα  με προοπτική, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και μεγέθυνσης των οικονομικών της δεικτών…».

Τα κυριότερα σημεία  της ομιλίας είναι το ακόλουθα:

«Θα ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητάμε σε σχέση με το δικαίωμα κατάρτισης των συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές.

Επί του θέματος θεωρώ χρήσιμο στην σημερινή συζήτηση οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν ορισμένα βασικά στοιχεία που έχουν σχέση με το Σύνταγμα και την λειτουργία του.

Κατ’ αρχάς το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος, σχετικά με την ίδρυση κομμάτων θέτει  δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη ότι, οι Έλληνες πολίτες μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα εφόσον έχουν το εκλογικό δικαίωμα και η δεύτερη ότι, η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η διάταξη αυτή είναι ειδική και εντελώς διαφορετική  από την διάταξη  του άρθρου 51 παρ. 3 Σ, που προβλέπει τους λόγους στέρησης του εκλογικού δικαιώματος μόνο για λόγους αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για ορισμένα εγκλήματα. Η πρώτη αφορά τα της ίδρυσης του κόμματος ενώ η δεύτερη για τους περιορισμούς του εκλογικού δικαιώματος.

Η «δημοκρατική ρήτρα» ενσωματώνεται ως μέρος και της ιδρυτικής δήλωσης κάθε  κόμματος στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά το άρθρο 29 του ν. 3023/2002.

Το άρθρο 92 του Ν. 4804/2021, που έχει υπερψηφιστεί ήδη από την Βουλή των Ελλήνων και που προβλέπει ότι το δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών  δεν έχουν τα πολιτικά κόμματα των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη  για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του δεύτερου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

Η διάταξη αυτή, με την υπό ψήφιση τροπολογία, συμπληρώνεται ως προς τις περιπτώσεις εκείνες που η πραγματική ηγεσία του πολιτικού κόμματος διαφοροποιείται σε σχέση με τους κατέχοντες τις ανωτέρω επιτελικές θέσεις. Μπορεί η πραγματική ηγεσία του κόμματος να διαφέρει από την φαινόμενη, η οργάνωση και η δράση των πολιτικών κομμάτων να μην εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, λόγω της συμμετοχής ως υποψηφίων βουλευτών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα και ποινές, όπως επίσης εκείνο των πολιτικών κομμάτων ως προς τα οποία συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις σε σχέση με ιδρυτικά μέλη η διατελέσαντες πρόεδρος.

Αυτό χρήζει μία αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο ανακήρυξη των συνδυασμών σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία. Ας έχουμε τελειώσει υπόψη μας την σκέψη 98 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  Ρεφάχ Παρτιζί κατά της Τουρκίας (Refah Partisi) της 13ης Φεβρουαρίου 2003 όπου αποφασίστηκε «…ότι ένα κόμμα του οποίου ηγέτες παροτρύνουν στην βία η προωθούν μια πολιτική που δεν σέβεται την δημοκρατία ή που στοχεύει στην καταστροφή της δημοκρατίας και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από την δημοκρατία δεν μπορεί να αξιώσει την προστασία της Σύμβασης κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτή τη βάση.».

Όλοι εμείς που ζήσαμε τη φρίκη της Χρυσής Αυγής δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε επανάληψη αυτής της τραγικής ιστορίας. Ούτε βέβαια να υποχωρήσουμε στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που με νομικές ακροβασίες φαίνεται να θέλει να αποφεύγει την υπερψήφιση μιας διάταξης που ενισχύει τον πυρήνα του πολιτεύματος μας και την δημοκρατία μας.

Δύο λόγια για το νομοσχέδιο σχετικά με την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ» και ρύθμισης  λοιπών  θεμάτων  αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ζητήματα που δεν δημιούργησαν σοβαρά ζητήματα τριβής στις συνεδριάσεις της  Επιτροπής,  η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά και η πρωτοβουλία  του Υπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσον αφορά τους όρους με τους οποίους θα μπορεί να γίνεται η διαδικτυακή διαφήμιση από διάφορες υπηρεσίες  αισθητικής  ή κομμωτικής. Ήταν πάγιο αίτημα όλων των σχετικών κλάδων και θα συμβάλλει στην εξυγίανση της αγοράς.

Η πρόσθεση ασφαλιστικών δικλίδων στην διάκριση για το phishing, καταδεικνύει ότι η χώρα μας είναι πρωτοπόρος, σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, στα ζητήματα  προστασίας του καταναλωτή. Επίσης η πρωτοβουλία για το καθεστώς υποθαλάσσιας παλαίωσης οίνων, είναι σημαντική θέτοντας ένα πλαίσιο ελέγχου ,  όρους και προϋποθέσεις και αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή ενέργεια.

Επαναφέρονται οι δύο Κυριακές που ίσχυαν και καταργήθηκαν λόγω γενικής κατάργησης του άρθρου ενδιάμεσων εκπτώσεων, εισάγοντας συνάμα μια καινοτομία. Με πρόταση ενός δημάρχου  σε αστικές επιβαρυμένες περιοχές,  ή τουριστικές και με συνακόλουθη έκδοση υπουργικής απόφασης από τον εκάστοτε Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορεί να νομοθετείται άνοιγμα περισσότερων Κυριακών σε κάποιον δήμο.

Ο συνδυασμός της  προσπάθειας για  σωστή λειτουργία της αγοράς, ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και  εφαρμογής  ρεαλιστικής αναπτυξιακής πολιτικής, που διασφαλίζει η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δημιουργούν το σωστό  μείγμα  για μια  Ελλάδα  με προοπτική, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και μεγέθυνσης των οικονομικών της δεικτών. Υπό το πρίσμα των σκέψεων αυτών δηλώνω ότι ψηφίζω το ΝΣ και την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

08/02/2023