Ο Δρ Βασίλειος Καπετανάκης επαναπιστοποιήθηκε ως μέλος της Αμερικάνικης Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Ο Δρ Βασίλειος Καπετανάκης επαναπιστοποιήθηκε ως μέλος της Αμερικάνικης Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Για ακόμα μια χρονιά ο Δρ. Βασίλειος Καπετανάκης παραμένοντας πάντα ενήμερος με τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις επαναπιστοποίησης της Αμερικάνικης Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (US Board Maintenance of Certification Secure Written Examination), διατηρώντας ως σήμερα ενεργό το διακεκριμένο τίτλο του Διπλωματούχου της Αμερικάνικης Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (American Board Certified) καθώς και την άδεια εξασκήσεως ιατρικής στις Η.Π.Α.

Οι πιστοποιημένοι ιατροί επιδεικνύουν την επιθυμία τους να εξασκηθούν στην κορυφή του επαγγέλματός τους και να παρέχουν φροντίδα υψηλής ποιότητας στους ασθενείς τους.

#KapetanakisCenter

#US_BoardCertified