Ο Βάτραχος της Καρπάθου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ο Βάτραχος της Καρπάθου στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσαμπανάκης στο άρθρο του στην Wikipedia:  «Ο βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) ανήκει στην οικογένειας των Ρανίδων (Ranidae). (Ονομασία στο Ελυμπίτικο γλωσσικό ιδίωμα: “τ΄ Αργκονίου ο βατρακλός”. Είναι ενδημικό είδος του νησιού της Καρπάθου που ανήκει στο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου  και βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο.

Ο βάτραχος της Καρπάθου  είναι το αμφίβιο της οικογένειας των Άνουρων που κινδυνεύει περισσότερο διότι η περιοχή εξάπλωσής του εκτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε δυο μικρούς ποταμούς (“τ’ Αργκονίου ο ποταμός” και “του Χωριού ο ποταμός” στο Βόρειο τμήμα του νησιού (περιοχή της Ολύμπου Καρπάθου.

Ο βάτραχος της Καρπάθου μεταφέρθηκε περί το 1970 στον “ποταμό του Χωριού (της Ολύμπου)” από τα τοπικά συνεργεία των νεαρών ψεκαστών των ελαιοδέντρων, που επιστρέφοντας από την γεωργική περιοχή Αργκόνι έφερναν κατά καιρούς μαζί τους και μερικούς “βατρακλούς” τους οποίους και ελευθέρωναν στο συγκεκριμένο ποταμάκι.

Τα φυσικά ενδιαιτήματά του είναι Μεσογειακού τύπου, θαμνώδης βλάστηση, ποτάμια ή εποχικά διαλείποντα ποταμάκια, λιμνούλες γλυκού νερού, βάλτοι ή εποχικά διαλείποντες βάλτοι και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απειλείται εξαιρετικά από την απώλεια των ενδιαιτημάτων του».

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (WWF ΕΛΛΑΣ, τμήμα βιολογίας ΕΚΠΑ, Φεβρουάριος Μάρτιος 2020):

«Οι κύριες απειλές που δέχεται ο βάτραχος της Καρπάθου σχετίζονται με την απώλεια των ενδιαιτημάτων του, κυρίως μικρές λούτσες ή εποχιακά ρέματα.

Έχει αποδειχθεί ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει έντονα το νοτιοανατολικό Αιγαίο (Polymeni & Pafilis 2009; Tolika et al. 2012).

Η βασική συνέπεια είναι η σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων, με επακόλουθη ελάττωση της επιφάνειας που καλύπτουν τα επιφανειακά ύδατα και επιδείνωση της ποιότητάς τους.»

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνουν:

(1) την ανάσχεση της πτωτικής πορείας των πληθυσμών του βάτραχου της Καρπάθου,

(2) τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους ώστε να μπορούν να φιλοξενούν βιώσιμους πληθυσμούς,

(3) τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του είδους,

(4) τη βελτίωση της γνώσης για τη γενική οικολογία του είδους και την αποσαφήνιση της ταυτότητας των πληθυσμών βατράχου της Ρόδου οι οποίοι, σύμφωνα με πρόσφατες ενδείξεις, ενδέχεται να ανήκουν στο ίδιο είδος

(5) την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών της Καρπάθου.

Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης προβλέπεται η εντατική και συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών του βατράχου. Ο καθαρισμός του Αργωνίου από απορρίμματα, η κατασκευή μικρού λιμνίου και δεξαμενών παράλληλα με την κοίτη των δύο ρεμάτων, η διάνοιξη προϋπαρχόντων λιμνίων τα οποία έχουν πληρωθεί από φερτά υλικά, η μεταφορά γυρίνων σε ευνοϊκές για την ανάπτυξη του είδους επιπλέον θέσεις, η διεξοδική μοριακή ανάλυση για τη διαλεύκανση της φυλογενετικής ιστορίας του είδους, η προσθήκη του σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς  καταλόγους προστασίας και η θεσμική προστασία των περιοχών όπου διαβιοί, καθώς και η επικοινωνία και εκπαίδευση σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου:

 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου

 

 

 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ