Εξετάζονται βελτιώσεις ενόψει της εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα Καύσιμα

Εξετάζονται βελτιώσεις ενόψει της εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα Καύσιμα
Η κα Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, με ανάρτηση της μας ενημερώνει για τις εξελίξεις στο θέμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα Καύσιμα.
Με τα στελέχη της διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής μας Γραμματείας, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα πορεία της πιλοτικής εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα Καύσιμα, εξετάζονται οι περαιτέρω βελτιώσεις που μπορούν να θεσπιστούν ενόψει εκδόσεως της σχετικής ΚΥΑ για το τρέχον έτος.
Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι ΑΝΗΚΟ Καυσίμων είναι απευθείας όλα τα νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και απευθείας οι πολίτες κάτοικοι των νησιών της πιλοτικής εφαρμογής. Επίσης, και ειδικές κατηγορίες πολιτών που διαμένουν σε αυτά τα νησιά (πχ. γιατροί, νοσηλευτικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, σώματα ασφαλείας). Δικαιούχοι ακόμη μπορούν να είναι και οι πολίτες που διαμένουν στα νησιά και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης (χαμηλού εισοδήματος, νέοι φορολογούμενοι, παλιννοστούντες) .
Είναι γνωστό ότι καλύπτονται όλες οι κατηγορίες καυσίμων κίνησης και θέρμανσης με τη σαφή διευκρίνιση της συμπερίληψης και του υγραερίου. Ενώ υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εξορθολογισμού του συστήματος καταχώρησης δικαιολογητικών για την διευκόλυνση των πολιτών.
Τέλος, στην πιλοτική εφαρμογή θα μπορούσαν να προστεθούν και νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3500 κατοίκων που διαθέτουν πρατήριο καυσίμων και ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ή σε Περιφέρειες που δεν είναι αμιγώς νησιωτικές (πχ Ελαφόνησος, Αμμουλιανή).
Περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν και η συμβολή των υπηρεσιακών παραγόντων είναι σημαντική. Τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ.