Γνωμοδοτήσεις – Πλαίσιο από Ε. Βενιζέλο και Μ. Παπαγεωργίου για οριστική λύση στα ζητήματα Αιγιαλού-Παραλίας ξ

Γνωμοδοτήσεις – Πλαίσιο από Ε. Βενιζέλο και Μ. Παπαγεωργίου για οριστική λύση στα ζητήματα Αιγιαλού-Παραλίας  ξ

Ρυθμίζονται και τα θέματα αποκλίσεων Εθνικού – Δωδεκανησιακού Κτηματολογίου

Ο κ. Παπαγεωργίου είναι Επιστημονικός Συνεργάτης και του Δήμου Καρπάθου επί θητείας Ι. Νισύριου

Mε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στις 15-12-2023, ο γνωστός και καταξιωμένος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και πρώην Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης Ευάγγελος Β. Βενιζέλος και ο διακεκριμένος συμπατριώτης μας Δ.Ν/Εντ. Διδάσκων Διοικητικού Δικαίου των Νομικών Σχολών Αθηνών και Θράκης Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου, υπό τη δικηγορική και επιστημονική τους ιδιότητα αναλαμβάνουν τη σύνταξη πλαισίου Γνωμοδοτήσεων και την κατάρτιση ολοκληρωμένης θεσμικής πρότασης νομοθετικής μεταρρύθμισης, σχετικά με τη συνταγματική εναρμόνιση και τη νομοθετική αποκατάσταση του εθνικού καθεστώτος του Αιγιαλού και Παραλίας (Ν. 2971/2001) και του Εθνικού Κτηματολογίου (Ν. 2664/1998) επί του υπό Μετάπτωση ειδικού και τοπικού Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Ν. 4934/2022 και άρθρο 8 παρ. 2 Ν.510/1947).

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου καταδείχθηκε ότι επιβάλλεται να υπάρξει άμεση πλήρης συνταγματική εναρμόνιση και νομοθετική αποκατάσταση του εθνικού νομοθετικού καθεστώτος του Αιγιαλού και Παραλίας (Ν. 2971/2001) και του Εθνικού Κτηματολογίου (Ν. 2664/1998) επί του υπό Μετάπτωση ειδικού και τοπικού Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Ν. 4934/2022 και άρθρο 8 παρ. 2 Ν.510/1947) για τη διαφύλαξη και τη θωράκιση:

Αφενός:

Α. του δημοσίου συμφέροντος με τον ευκρινή οικο-κεντρικό καθορισμό του Αιγιαλού και της Παραλίας, ισόρροπα και ισότιμα για όλη την ελληνική Επικράτεια,

Β. της δημόσιας περιουσίας και της διάκρισης αυτής είτε ως κοινόχρηστης-δημόσιας, είτε ως ιδιωτικής προς τυχόν βιώσιμη και διάφανη αξιοποίησή της τόσο από πλευράς ΕΤ.Α.Δ. και Δήμων, όσο και από πλευράς ιδιωτών-κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών, και αφετέρου:

Γ. των τυχόν διαχρονικών επί της διαδοχής των έννομων τάξεων και μακροχρονίων επί του πρακτέου ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων κατοίκων της Δωδεκανήσου προς προάσπιση του δικαιώματος στην περιουσία και στην ιδιοκτησία και από την κοινωνική του θεώρηση, χωρίς να διαταράσσεται και να τίθεται εν αμφιβόλω μέσα από την συγκροτημένη οργάνωση του Εθνικού Κτηματολογίου και τον καθορισμό ζωνών Αιγιαλού και Παραλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω πρωτοβουλίας στις αρχές του 2024 μένει να φανεί αν οι πολιτειακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς θα λειτουργήσουν συντονισμένα σε επικείμενα νομοσχέδια για την υιοθέτηση των ως άνω νομοθετικών προτάσεων, που έχουν ήδη υπό επεξεργασία για λογαριασμό της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου, οι κ.κ. Ε. Βενιζέλος και Μ. Παπαγεωργίου.

Αυτό που καταδείχθηκε στη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου είναι ότι οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Μιχαήλ Παπαγεωργίου με τη νομική τους συγκρότηση θα επιδιώξουν να αποδώσουν αποτελεσματικές και συνεπείς απαντήσεις για κάθε στρέβλωση που υφίσταται εδώ και σχεδόν 100 χρόνια έως και τις μέρες μας στο έωλο νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ Κτηματολογίου και οριοθέτησης Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή μας, με γνώμονα την ισόρροπη προστασία όλων των εμπλεκόμενων έννομων αγαθών σε ένα δημοσίου – κοινού συμφέροντος ζήτημα που επηρεάζει σειρά δικαιωμάτων, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

23.12.2023

Καρπαθιακά Νέα