Βολές Πυροβολικού σε ξηρά και θάλασσα την 8.2.2022 σε ΑΡΓΙΛΟΠΟΤΑΜΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΟ

Βολές Πυροβολικού σε ξηρά και θάλασσα την 8.2.2022 σε ΑΡΓΙΛΟΠΟΤΑΜΟ - ΚΑΣΤΕΛΛΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΥΝΑΣ ΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κάρπαθος, 2 Φεβ 22

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα εκτελεστούν βολές Πυροβολικού σε ξηρά και θάλασσα την 8 Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή ΑΡΓΙΛΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΕΛΛΟ, από 08:00 μέχρι 15:00.

Στην παραπάνω χερσαία έκταση και στην θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τους ΟΡΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ – ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΚΙ (ΚΑΣΟΣ) είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζωών, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και αεροσκαφών την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες.

Από την
Διοίκηση Άμυνας Νήσου Καρπάθου