Η Παναγία του βράχου Πυλών, γράφει ο πατήρ Καλλίνικος Μαυρολέων

Η Παναγία του βράχου Πυλών, γράφει ο πατήρ Καλλίνικος Μαυρολέων

Τό ἐξωκκλῆσι αὐτό εἶναι ἄγνωστο πότε κτίσθηκε. Εἶναι ὅμως γνωστό ὅτι ἀνῆκε στήν οἰκογένεια Χαλκιᾶ, εἶχε νά λειτουργηθεῖ πρίν ἀπό τόν πόλεμο, ὅταν «κρίμασιν ος οδε Κύριος» γκρεμίστηκε ἀπό μεγάλο σεισμό.

Ἤθελε ὅμως ἡ Παναγία μας καί φύλαξε αὐτόν τόν ἱερό τόπο ἄθικτο, ἀφοῦ μία βάτος γιά πολλά χρόνια σκέπαζε ὁλόκληρο τόν ἐρειπωμένο ναό, μέχρι τήν εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα, πού ὁ ἀγαπητός συγχωριανός μας κ.Ἰωάννης Νισύριος, μετά ἀπό παράκλησή μου, μέ ἔφερε ἐδῶ καί μοῦ ἔδειξε τήν τοποθεσία, τήν «Παναγιά», ὅπως τήν ἔλεγαν πάντοτε ἡ συγχωριανοί μας. Λίγες μέρες μετά ἡ κ.Ἄννα Νικ. Μαστρολέων καθάρισε τή βάτο καί μέ ἱερή συγκίνηση, μετά ἀπό δεκάδες χρόνια, ἀντικρύσαμε τήν κώχη τοῦ ἱεροῦ βήματος τοῦ γκρεμισμένου καί ἐρειπωμένου, ἀλλά εὐλογημένου καί ἁγιασμένου αὐτοῦ τόπου.

Ἀμέσως μετά τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Ἀμβρόσιος καί ἔδωσε τήν ἄδεια καί τήν εὐλογία ν΄ἀρχίσουν τά ἔργα τῆς ριζικῆς ἀνακαίνισής του. Ὁ συγχωριανός μας Ἀρχιτέκτων –Μηχανικός κ.Μιχαήλ Νισύριος ἀνέλαβε ἀφιλοκερδῶς τή μελέτη καί τήν ἐπίβλεψη τοῦ ἔργου, συνέδραμαν ἀφειδώλευτα μέ τίς προσφορές τους πολλοί συγχωριανοί μας, ἐργάστηκαν μέ ἐπιμέλεια οἱ ἐργολάβοι Ἰωάννης Λαγωνικός καί Ἐμμανουήλ Οἰκονομίδης, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπένδυσε τό κτίριο τοῦ Ναοῦ μέ πέτρα, χαρίζοντάς μας ἕνα ἀκόμη ὄμορφο στολίδι στό χωριό!

Ἀναλογιζόμαστε πόσοι ἱερεῖς θά λειτούργησαν καί θά προσευχήθηκαν στό ναΰδριο τοῦτο… Πόσοι ἀδελφοί μας δέν θά ἦρθαν ἐδῶ γιά νά καταθέσουν στήν Παναγιά μας τόν πόνο καί τό αἴτημά τους, πόσοι ἀλάλητοι στεναγμοί ἄραγε θά εἰπώθηκαν καί στό ἀπάνεμο αὐτό λιμάνι τῆς ψυχῆς…

Παράλληλα, προσευχόμαστε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων κτιτόρων αὐτοῦ τοῦἐξωκλησίου καί εὐχόμαστε γιά τήν ὑγεία, τήν πνευματική προκοπή καί τή σωτηρία τῶν δωρητῶν, τῶν ἀφιερωτῶν καί τῶν ἀνακαινιστῶν τοῦ ἁγίου ναϋδρίου τούτου.

Τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισμένου ναϋδρίου τέλεσε στίς 7 Σεπτεμβρίου 2003 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Ἀμβρόσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριό μας π.Καλλίνικο καί τόν Διάκονο (τότε) π.Ἐπιφάνιο Χριστοδουλάκη. Καθιερώθηκε δέ νά ἑορτάζεται κάθε χρόνο στίς 7 Σεπτεμβρίου ἐκεῖ καί ἡ Ὁσία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος, Πολιοῦχος καί Προστάτης τῆς γειτονικῆς ἡρωικῆς νήσου Κάσου, μιά καί πολλοί ἀδελφοί μας Κασιῶτες ἔχουν δημιουργήσει οἰκογένειες στίς Πυλές καί σ΄ὅλη τήν Κάρπαθο.

Ἡ ἀνακαίνιση αὐτή προστίθεται στή σειρά τῶν ἐπί τῆς εὐκλεοῦς Ἀρχιερατείας τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχη κ.Ἀμβροσίου ἀποκατασταθέντων ἱερῶν καθιδρυμάτων τοῦ νησιοῦ μας.

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς ὅλους ὅσους μέ ὁποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν τήν πορεία καί τό αἴσιον πέρας αὐτοῦ τοῦἔργου. Εὐχαριστοῦμε ὅλως ἰδιαιτέρως τήν ἀείμνηστη συγχωριανή μας κ.Ἁγνή Χαρατσοχάρτη γιά τήν παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου της, πού διαμορφώθηκε σέ αὐλή τοῦ ναϋδρίου.

Τό 2012 ἔγιναν σημαντικά χωματουργικά ἔργα, διάνοιξη λακονέτων, διαμόρφωση τῆς ἀγροτικῆς ὁδοῦ καί κατασκευή φρεατίων καί ἀγωγῶν γιά τἠ συλλογή καί ἀπομάκρυνση τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀπό τήν ἀγροτική ὁδό καί τὀν περιβάλλοντα χῶρο.

Δοξάζουμε τόν ἅγιο Θεό ὁ ὁποῖος εὐδοκεῖ νά ἀνακαινίζεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης τῶν ναϋδρίων καί τῶν ἐξωκκλησίων τῆς ταπεινῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά καταφαίνεται ἡ εὐσέβεια τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν μας καί ἡ ἀγάπη τους πρός τούς Ἁγίους μας.

Ἁρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων