Χαιρετισμός της Επάρχου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου στην ημερίδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Χαιρετισμός της Επάρχου Καρπάθου-ΗΝ Κάσου στην ημερίδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΦΔΠΠΔ) ΜΕ ΘΕΜΑ:
Καλές Πρακτικές επιχειρήσεων & πράσινη και γαλάζια επιχειρηματικότητα στην Κάρπαθο.
Φίλες και φίλοι,
από την πλευρά μου θέλω να εκφράσω την χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας, έστω και με αυτή τη μορφή επικοινωνίας, και να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.
Δράσεις όπως η σημερινή δίνουν την ευκαιρία σε φορείς και επιχειρηματίες να προβάλλουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες , τον προβληματισμό ακόμα και τα αποτελέσματα που σχετίζονται άμεσα με το θέμα των καλών πρακτικών του επιχειρείν.
Η πρωτοβουλία σας λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, την περίοδο που όλο το τουριστικό προϊόν λόγω COVID 19 και Πανδημίας αναθεωρείται . Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο και σκόπιμο σήμερα να γίνει συνειδητή μεταστροφή στις καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας , που σχετίζονται με τη προστασία του περιβάλλοντος, με την ευρεία έννοια και όχι απλά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
Στην Κάρπαθο είμαστε τυχεροί γιατί:
α) δεν υπήρξε έκρηξη οικιστικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού της πλούτου να παραμένει αλώβητο, έτοιμο να παραδοθεί στον επισκέπτη για να απολαύσει την αυθεντική ομορφιά του,
β) η τουριστική ανάπτυξη του νησιού απογειώθηκε τη τελευταία δεκαετία , προς τη σωστή θα λέγαμε κατεύθυνση
γ) και στον χαρακτηρισμό NATURA , μεγάλου μέρους του νησιού με ότι αυτό βέβαια συνεπάγεται.
Αυτό λοιπόν το περιβάλλον σήμερα πρέπει να προστατέψουμε, υιοθετώντας νέες πρακτικές, της πρακτικές της πράσινης και γαλάζιας επιχειρηματικότητας όπως :
1)Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
2)Τη χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
3)Τη στήριξης της βιώσιμης αγροτικής παραγωγής
4)Την αξιοποίηση των εγχώριων βιολογικών προϊόντων
5) Την προστασία και την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς
6) Της εναλλακτικής μορφής τουρισμού
Όλα αυτά μπορούν να συνθέσουν μία βιώσιμη αναπτυξιακή πρόταση για το νησί μας με πραγματικά μοναδικά χαρακτηριστικά . Όμως όλα τα παραπάνω αν δεν στηριχθούν με έργα υποδομής όπως π.χ.
– Βιολογικοί καθαρισμοί αποβλήτων
– Διαχείριση στερεών αποβλήτων
– Ανακύκλωση
– Χωροθέτηση οικισμών
– Ορθός χαρακτηρισμός δασικών περιοχών
– Δημιουργία καταδυτικών πάρκων
– Χωροθέτηση ζώνης απαγορευμένης αλιείας
– Τυποποίηση κα πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων,
δεν επαρκούν από μόνα τους να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Βήματα έχουν γίνει , όμως σαν νησί είμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο.
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος της ΠΝΑΙ είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει ένα από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συνετή διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων .
Η Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης μας κύριος Χατζημάρκος Γεώργιος έχει κινηθεί σε πολλά νησιά προς την παραπάνω κατεύθυνση είτε χρηματοδοτώντας, είτε με τη βοήθεια εκπόνηση μελετών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για έργα υποδομής.
Με αυτές τις σκέψεις και προβληματισμούς σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και κλείνω με την ευχή για την ευόδωση των αναπτυξιακών προσπαθειών και στόχων μας , αφού πρόκειται για ένα στοίχημα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε.