Χατζηκουτσός για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023: "Η Δημοτική αρχή, έχει τον δικό της "σχεδιασμό" και "λογική..."

Χατζηκουτσός για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023: "Η Δημοτική αρχή, έχει τον δικό της "σχεδιασμό" και "λογική..."

Σε σύγκληση τακτικής συνεδρίασης προχωρά η Κοινότητας Καρπάθου την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 με μοναδικό  θέμα τη  “Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2023”.

Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, Γιώργο Χατζηκουτσό, να μας δώσει την εκτίμηση του για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023, ωστόσο, όπως θα δείτε από την απάντηση του, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος.

“Η υποβολή του τεχνικού προγράμματος , γίνεται γιατί πρέπει να γίνει … Δυστυχώς , η εμπειρία κατάθεσης των προτάσεων της Κοινότητας στο Τ.Π. τα προηγούμενα έτη, δεν μας αφήνει αισιοδοξία ότι αυτή την φορά κάτι θα αλλάξει. Θέλω να πω ότι, η Δημοτική αρχή, έχει τον δικό της “σχεδιασμό” και “λογική” και δυστυχώς δεν “αποδέχεται” ούτε ακόμη και αυτό τον εισηγητικό θεσμό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την φορά, θα αφουγκραστούν την πρόταση Τεχνικού Προγράμματος που η Κοινότητα θα καταθέσει. Ως γνωστόν η ελπίδα πεθαίνει τελευταία”.


 

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου.

Βάσει της υπ ́αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/ΦΕΚ 2137/Β/30.04.2022 ΚΥΑ , των διατάξεων του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 (σε αντικατάσταση του άρθρου 89 του Ν.3852/2010) όπως ισχύει, για λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης: θα πραγματοποιηθεί

page1image1402555840 page1image1402556256 page1image1402556544

Πίνακας Αποδεκτών: Καρπάθου

  1. Μπέρτος Ιωάννης
  2. Τσακίρογλου Δημήτρης
  3. Πουζουκάκης Νικόλαος
  4. Βιτώρης Ιωάννης
  5. Χιωτάκης Εμμανουήλ
  6. Κούτουλο Φώτης

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Χατζηκουτσός Γεώργιος