Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ευχαριστεί τον Δήμαρχο Καρπάθου ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ευχαριστεί τον Δήμαρχο Καρπάθου ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΝΙΣΥΡΙΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟ

Μετά τη χθεσινή αποστολή της επιστολής του Δημάρχου μας Γιάννη Θεμ. Νισύριου προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως με την οποία αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας των ολιγομελών σχολείων των ακριτικών και παραμεθόριων νησιωτικών περιοχών, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου για την αποφασιστική αυτή κίνησή του.

Μια κίνηση, που υιοθετεί στην ουσία την υπ’ αριθμόν 11/2022 απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2022 του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου, και αφορά πρωτίστως το Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου το οποίο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της προσεχούς αναστολής της λειτουργίας του λόγω ελλείψεως μαθητών!

Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η αναφορά του κ. Δημάρχου στην διαφαινόμενη επέκταση του προβλήματος τόσο στο υφιστάμενο Γυμνάσιο όσο και στις Λυκειακές Τάξεις Ολύμπου Καρπάθου.

Όπως εύστοχα αναφέρει ο κ. Δήμαρχος τα σχολεία της κατηγορίας αυτής είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για Εθνικούς πρωτίστως λόγους θεσμοθετώντας —έστω κατ’ εξαίρεσιν— την κατά κεφαλήν οικονομική χρηματοδότηση των μικρών μαθητών, η οποία θα στηρίξει την εδώ παραμονή των οικογενειών τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κ. Γιάννη Θ. Νισύριου δικαιώνει, πιστεύω, τόσο τη σχετική εισήγησή μου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου, όσο και την ομόφωνη αποδοχή της από το σώμα. ΕΥΓΕ στον Δήμαρχο Καρπάθου για την ευαισθησία του! Θα περιμένουμε η κίνηση του αυτή να βρει σύντομα ευήκοα ώτα και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γιώργος Κων. Χατζηπαπάς,

Κοινοτικός Σύμβουλος Ολύμπου

του Δήμου Καρπάθου.

12.2.2023

Καρπαθιακά Νέα