Αποκαλυπτήρια μνημείου ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απέρι 12.8.2022 (pics)

Αποκαλυπτήρια μνημείου ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Απέρι 12.8.2022 (pics)

   

πηγή Καρπαθιακά Νέα