Ξεκίνησαν και δίδονται τα κίνητρα στους μόνιμους γιατρούς του Νοσοκομείου από τον Δήμο Καρπάθου!

Ξεκίνησαν και δίδονται τα κίνητρα στους μόνιμους γιατρούς του Νοσοκομείου από τον Δήμο Καρπάθου!

Είναι γεγονός! Έπειτα από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δήμος Καρπάθου ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και από τις 24 Αυγούστου 2022 ξεκίνησε και δίνει στους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου τα οικονομικά κίνητρα που είχε υποσχεθεί.

Τα κίνητρα αφορούν την  “Φιλοξενία και τη σίτιση των μονίμων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου” και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να ενισχυθούν και οι γιατροί οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι.

Να θυμίσουμε ότι την 1 Απριλίου 2022 το θέμα είχε ψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Και στις 18 Ιουλίου 2022, με την απόφαση 788, ο δήμαρχος Καρπάθου προχώρησε την πίστωση 100.000 ευρώ για την Φιλοξενία και τη σίτιση των μονίμων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου.

 

 

 

25.8.2022

Καρπαθιακά Νέα