Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου του Λιμεναρχείου Καρπάθου

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του διατηρητέου κτιρίου του Λιμεναρχείου Καρπάθου
Στο πλαίσιο υλοποίησης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιρίων στέγασης όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Δήμο Καρπάθου και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δρομολόγησε την ενεργειακή αναβάθμιση του διατηρητέου κτιρίου του Λιμεναρχείου Καρπάθου καθώς και τις εργασίες επισκευής-συντήρησής του.
Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στο λιμένα της Καρπάθου και είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το ΦΕΚ 770/Β/2002. Αποτελεί σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, με μορφολογικά στοιχεία στις όψεις, εμπνευσμένα από τον Ιταλικό Ρασιοναλισμό του Μεσοπολέμου.
Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου κρίθηκε προαπαιτούμενο η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο στατικός έλεγχός του, λόγω της άμεσης επαφής του με την θάλασσα. Για την υλοποίηση της υπεγράφη την 22.11.2022 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Δήμου Καρπάθου και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 2021 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων.
Στη συνέχεια με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς, οι εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Λιμεναρχείου Καρπάθου.