Πέρασε το αίτημα κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» Καρπάθου για την επισκευή – ασφαλτόστρωση του δρόμου

Πέρασε το αίτημα κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» Καρπάθου για την επισκευή – ασφαλτόστρωση του δρόμου

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου κ. Μανωλάκης, κατά την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, την 08-12-2022, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:  Το αίτημα των κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» εκτός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρπάθου Σχετ.: η με αρ. πρ. 7623/10-10-2022 αίτηση Δημοτών που αφορά την επισκευή – ασφαλτόστρωση του δρόμου από την περιοχή της Δαματρίας έως την περιοχή Χερσόνησος του Δήμου Καρπάθου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αίτημα των κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Θετικές ψήφους = 8 Παρών= 2

1.Βασιλαράκης Εμμανουήλ=ναι Παρατήρηση: (Παραπομπή της αίτησης στη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών)

2. Δήμαρχος Γεώργιος=ναι

3.Κωνσταντινίδης Δημήτριος=ναι

4. Λύκος Νικόλαος=ναι

5. Λυριστής Ιωάννης=ναι

6. Ρεϊσης Μιχαήλ=ναι

7. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ=ναι

8. Γεραπετρίτης Μιχαήλ=ναι

9. Παραγυιός Εμμανουήλ=παρών με παρατήρηση: (διότι δεν αποτελεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου και όχι γιατί δεν θέλει την κατασκευή της Χερσονήσου).

10.Τσέρκης Εμμανουήλ= παρών

Παρατήρηση: Χατζηκουτσός Γεωργ. (Πρόεδρος Κοινότητας Πηγαδίων)=δήλωσε παρών. Εγκρίνει την επισκευή – ασφαλτόστρωση του δρόμου από την περιοχή της Δαματρίας έως την περιοχή Χερσόνησος του Δήμου Καρπάθου με την προϋπόθεση να διαβιβαστεί το αίτημα στις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου προκειμένου να συσταθεί πρώτα η τεχνική μελέτη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη

17.1.2023

Καρπαθιακά Νέα