Ξημέρωμα στο Όθος μετά την "Ελπίδα" - Φωτογραφίες Μανώλης Βύζαντας Κοντονικόλας

Ξημέρωμα στο Όθος μετά την "Ελπίδα" - Φωτογραφίες Μανώλης Βύζαντας Κοντονικόλας