Χωρίς απαρτία η σημερινή Συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή

Χωρίς απαρτία η σημερινή Συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή

Άκαρπη η σημερινή προγραμματισμένη συνεδρίαση για την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. Προσήλθαν 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι ενώ απουσίασαν 11. Οι τέσσερις από αυτούς έχουν κανονική άδεια, επίσης στη συνεδρίαση δε συμμετείχαν τα περισσότερα από τα μέλη της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ. Η μη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καρπάθου.