Χωρίς πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων η ΚΑΡΠΑΘΟΣ και κοντεύει Μάιος

Χωρίς πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων η ΚΑΡΠΑΘΟΣ και κοντεύει Μάιος

Χρονοτριβή και καθυστέρηση παρουσιάζει ο Δήμος Καρπάθου σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς αφού αν και ήδη έχουν περάσει 4 μήνες από το 2024 δεν έχει ξεκινήσει να τρέχει πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο δήμος είναι η αρμόδια αρχή  και είναι υποχρεωμένος για τη φροντίδα, την περισυλλογή, τη διενέργεια στείρωσης, καταγραφής, σήμανσης, καθώς και για την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αυτά διαβιούν.

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο δήμος υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, σε δωδεκάμηνη βάση και υποχρεωτικά, δράσεις για:

(α) την περισυλλογή,

(β) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ,

(γ) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης,

(δ) τη στείρωση,

(ε) εύρεση αναδόχου

(στ) τη φιλοξενία

(ζ) την υιοθεσία,

(η) τη μέριμνα και την παρακολούθηση των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων σκύλων και γατών τα οποία έχουν εμβολιαστεί, στειρωθεί, σημανθεί ηλεκτρονικά και έχουν επανενταχθεί στο οικείο περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο περισυλλέχθηκαν.

Σε έναν σύγχρονο Δήμο που αντιλαμβάνεται την ευζωία όλων των πλασμάτων το πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε ήδη να τρέχει!

12.4.2024

Καρπαθιακά Νέα