Χρήματα για τα αδέσποτα συντροφιάς σε Κάρπαθο και Η.Ν. Κάσο από το Υπ. Εσωτερικών

Χρήματα για τα αδέσποτα συντροφιάς σε Κάρπαθο και Η.Ν. Κάσο από το Υπ. Εσωτερικών

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) στους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Κάρπαθος 6.100 ευρώ

Η.Ν. Κάσος 5.000. ευρώ

 

Επίσης δίδεται ποσό ύψους μέχρι 3.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, στους Συνδέσμους αυτών και σε λοιπές μορφές συνεργασίας Δήμων (λ.χ. διαδημοτικές) για την προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών), καθώς και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την 3 αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις τοξίκωσης (δηλητηριάσεις), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Κάρπαθος 3.000 ευρώ

Κάσος 3.000. ευρώ

28.12.2o22

Καρπαθιακά Νέα