Υπ. Εσωτερικών: 900.000 ευρώ στην Κάρπαθο & 248.400 ευρώ στην ΗΝ Κάσο

Υπ. Εσωτερικών: 900.000 ευρώ στην Κάρπαθο & 248.400 ευρώ στην ΗΝ Κάσο

Αποφασίστηκε από το Υπ. Εσωτερικών να κατανεμηθούν από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.000.000,00 €, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου, από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2020.

Για την  Κάρπαθο ποσό 900.000 ευρώ και για την Η,Ν. Κάσο 248.400 ευρώ