18.500.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022 στους Δήμους της Δωδεκανήσου. Τι θα δοθεί σε Κάρπαθο & Η.Ν. Κάσο

18.500.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2022 στους Δήμους της Δωδεκανήσου. Τι θα δοθεί σε Κάρπαθο & Η.Ν. Κάσο

 

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμονται 18.500.000,00€, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2021, ως ακολούθως:

Ηρ. Νήσος Κάσος  255.300,00

Κάρπαθος 925.000,00