Από το ΥΠΠΟ εγκρίθηκε μελέτη διατήρησης αρχαίων τάφων στο Απέρι

Από το ΥΠΠΟ εγκρίθηκε μελέτη διατήρησης αρχαίων τάφων στο Απέρι

Από το υπ. Πολιτισμού εγκρίθηκε μελέτη διατήρησης των αρχαίων τάφων στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Χρυσού Αντώνη στο Απέρι Καρπάθου και τη συνέχιση των εργασιών ανέγερσης του τοίχου αντιστήριξης σύμφωνα με τους εξής όρους:

1. Η υλοποίηση της μελέτης και οποιαδήποτε άλλη εκσκαφή θα γίνουν με την επίβλεψη εκπροσώπου της Εφορείας, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση.

2. Η αφαίρεση των χωμάτων που προέρχονται από τις εκσκαφές για την ανέγερση του τοίχου αντιστήριξης και είναι συσσωρευμένα κοντά στους τάφους θα γίνει με μικρό μηχάνημα και εάν χρειαστεί και χειρωνακτικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις και με την παρακολούθηση εκπροσώπου της Εφορείας, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να εντοπιστούν ευρήματα από τους τάφους που ερευνήθηκαν και εν μέρει καταστράφηκαν ή να εντοπιστεί νέος τάφος.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στο προσωπικό της Εφορείας για έλεγχο ή και συντήρηση των τάφων.