Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε όλες τις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) από 8 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου 2022

Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε όλες τις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) από 8 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου 2022

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε όλες τις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου, από την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Η απαγόρευση γίνεται για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός ΖΕΣ απαγορεύεται καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Διευθύντρια Δασών Δωδ/σου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη

Δασολόγος ΜSc