Ο Γιώργος Μ. Ζούλης άμισθος Αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα Δήμου Η.Ν. Κάσου

Ο Γιώργος Μ. Ζούλης άμισθος Αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα Δήμου Η.Ν. Κάσου

 

Ο Δήμαρχος της Ηρωικής νήσου Κάσου με την υπ’ αριθ, 448 από 08/06/2022 απόφαση του προέβη στον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Μιχ. Ζουλη ως άμισθου Αντιδημάρχου με την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα .

Πλέον ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς τομέα ορίζεται ως υπεύθυνος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Μελισσοκομίας καθώς για την λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου.

Παράλληλα παραχωρείται η αρμοδιότητα της υπογραφής βεβαιώσεων των αγροτών – κτηνοτρόφων αλλά και όλων των απαραίτητων εγγράφων για επιδοτήσεις γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι « Η κίνηση του ορισμού του άμισθου Αντιδημάρχου είναι αποτέλεσμα δικής μου πρότασης και κοινής απόφασης με τον επικεφαλή της μειοψηφίας Μανόλη Νικολάκη και συμβολίζει την ομοψυχία που χαρακτηρίζει τα μέλη του Δ.Σ του νησιού μας μιας που μας δένει η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα μας και ο κοινός στόχος για την ανάπτυξή του.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού μας ο οποίος μπορεί να συμβάλει στη ανάπτυξη του αφενός γιατί είναι ένας επαγγελματικός τομέας που μπορεί απασχολήσει πολλούς νέους. Αφετέρου αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο παραγωγής των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Η δημοτική αρχή προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με στοχευόμενες παρεμβάσεις με μοναδικό σκοπό τη οργάνωση και την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής υποστήριξής του τομέα αυτού. Εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του Γιώργου Ζούλη ( Ζορμπά), που είμαι σίγουρος ότι θα την έχει γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και το επάγγελμα του» .