Διευκρινίσεις του τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου για τις προσλήψεις

Διευκρινίσεις του τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου για τις προσλήψεις

Ανακοίνωση

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου ανακοινώνει ότι το υπό πρόσληψη προσωπικό στην καθαριότητα 8μηνης διάρκειας θα απασχοληθεί όλο στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

Στόχος είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος μόνιμου προσωπικού και η κάλυψη αναγκών σε βάρδιες απορριμματοφόρων οχημάτων, τα οποία αυτή την ώρα τελούν σε αναμονή εκτέλεσης δρομολογίων λόγω έλλειψης επάνδρωσης τους με έμψυχο δυναμικό 8μηνης διάρκειας έτους 2023.

Θα απασχοληθούν όλοι στην καθαριότητα με έδρα τα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στον Πλατύολο Πηγαδίων Καρπάθου.
Δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρερμηνεία ως προς τις προσλήψεις και για τον τομέα που θα εργαστούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι του Δήμου Καρπάθου.

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

23.6.2023

Καρπαθιακά Νέα