Επιστολή Αντιδημ. Μανώλη Βασιλαράκη, για την παρακαμπτήρια οδό των Μενετών, προς την Τ. Κοινότητα, την Περιφέρεια και τους δημοτικούς συμβούλους

Επιστολή Αντιδημ. Μανώλη Βασιλαράκη, για την παρακαμπτήρια οδό των Μενετών, προς την Τ. Κοινότητα, την Περιφέρεια και τους δημοτικούς συμβούλους

Εμμανουήλ Βασιλαράκης Κάρπαθος 18-7-2022 Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου

ΠΡΟΣ:

1) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ
Υπόψιν Προέδρου Τοπικής Κοινότητας κου Μαγριπλή Εμμανουήλ

2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Καρπάθου

Δημοτικούς Συμβούλους
ΘΕΜΑ: Κατασκευή Παρακαμπτήριας οδού Μενετών Ν. Καρπάθου

ΣΧΕΤ: α) Προκαταρκτική Μελέτη
β) Το από 16-7-2022 δημοσίευμα της Εφημερίδας με την επωνυμία «Καρπαθιακά Νεά» με τίτλο « Αφού δεν συμφωνούν ορισμένοι χωριανοί δε γίνεται έργο»

Σχετικά με το θέμα το οποίο αναλύεται στο ανωτέρω δημοσίευμα και συγκεκριμένα το έργο της κατασκευής παρακαμπτήρια οδού Μενετών Ν. Καρπάθου, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για πάνω από 30 χρόνια για το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα καμία ενέργεια για την υλοποίηση του. Πρόσφατα με πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας Υπουργού Επικρατείας το συγκεκριμένο ζήτημα επανήλθε στην επικαιρότητα και κατόπιν αιτημάτων πολλών ανατέθηκε σε αρμόδιο μελετητή η εκπόνηση σχετικής προκαταρκτικής προμελέτης και τεχνικής έκθεσης για την τοποθεσία κάτω από το κοιμητήριο έως την περιοχή Σταυρί.

Το προϋπολογιστικό σημείωμα που προέκυψε για το έργο ανήλθε στο ποσό των 3.777.650,25 χωρίς τις απαλλοτριώσεις που θα προκύψουν, καθώς ο δρόμος θα περάσει μέσα από τις ιδιοκτησίες χωριανών. Σε αυτό το σημείο άξιο απορίας είναι το γεγονός πως ενώ το έργο βρίσκεται σε φάση διερεύνησης βέλτιστης λύσης, ο μελετητής δεν εξέτασε άλλες λύσεις και δεν αντιπαρέβαλε άλλη σχετική τοποθεσία ώστε να συγκριθεί η πιο συμφέρουσα λύση

Είναι σύνηθες στη χώρα που ζούμε , σε κάθε νέο έργο που θα προκύψει να υπάρχουν αντιδράσεις και διαφωνίες. Το έχουμε δει και παλαιότερα , αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι με επιμονή και την πάροδο των ετών τελικά το έργο τυγχάνει της αποδοχής που του αρμόζει.

Την παρούσα στιγμή να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πολλές θετικές γνώμες υπέρ του έργου από Μενεδιάτες καθώς βιώνουν καθημερινά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πλατεία του χωριού.

Όσον αφορά τις αρνητικές γνώμες εκείνων που ισχυρίζονται ότι θα μειωθεί η κίνηση των επισκεπτών με ενοικιαζόμενα ΙΧ μέσα από το χωριό, σίγουρα δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός αυτός, καθώς οι επισκέπτες που προγραμματίζουν την περιήγηση τους στο χωριό το έχουν ήδη αποφασίσει για άλλους λόγους είτε χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο είτε είναι πεζοί. Η δημιουργία περιφερειακού δρόμου σε κάθε περίπτωση θα πλαισιωθεί με σωστή σήμανση και κυκλοφοριακή σύνδεση με τις κεντρικές αρτηρίες ώστε η πρόσβαση στο χωριό και η εν γένει προσέγγιση του αφενός να διευκολύνει τον επισκέπτη και αφετέρου να μην δημιουργείται ασφυξία εντός του χωριού. Επίσης το έργο θα αυτό θα εξυπηρετήσει-διευκολύνει όλα τα οχήματα στο νησί προς αεροδρόμιο και γενικά.

Τέλος προτείνεται στην τοπική κοινότητα Μενετών να φέρει το θέμα σε έκτακτη συνεδρίαση και να αποφασίσει εκδίδοντας τελική πρόταση-απόφαση και να σταλεί στα ανώτερα αρμόδια όργανα (Δ.Σ Καρπάθου-Π.Ν.Αιγαίου-Υπουργό Επικρατείας)

Τέλος πεποίθηση μου είναι ότι με πολιτική βούληση και σωστή ιεράρχηση αναγκών το παραπάνω έργο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Με εκτίμηση

Μανώλης Βασιλαράκης Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου