Ιατρικό κλιμάκιο στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Ιατρικό κλιμάκιο στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Αποστολή Ιατρικού Κλιµακίου στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» και σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριµνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου, χρηµατοδοτεί ιατρικές αποστολές στα νησιά του Νοµού µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε νησί.
Οι ιατρικές αποστολές πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους και τα Ιατρεία των νησιών. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, θα πραγµατοποιηθεί στο νησί σας επίσκεψη Ιατρικού Κλιµακίου, ιατροί µέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, µε τις παρακάτω ειδικότητες,:
1. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
2. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ. 
3. ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρπάθου :
• Παρασκευή 20/8/2021 απόγευµα 18:30-20:30.
• Σάββατο 21/8/2021 πρωί 9:30-13:00 και απόγευµα 18:00–20:30

Για κλείσιμο των ραντεβού στο τηλ. 2245022228 , Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ‘Ο Αγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος”.